Contact Center

0 800 30 5555
безкоштовно по Україні

+380 44 495 22 77
для міжнародних дзвінків

Головний офіс

м. Київ
01004, вул. Пушкінська, 42/4

map Адреси відділень
та банкоматів

Головна / Приватним клієнтам / Поточні рахунки printдрук

Поточні рахунки

Відкриття і ведення поточних рахунків в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Приватні особи можуть відкрити декілька поточних рахунків в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Банк) як в національній, так і в іноземних валютах.

Відкривши поточний рахунок в Банку, Ви зможете отримувати на цей рахунок грошові кошти від фізичних і юридичних осіб, здійснювати з нього платежі по Україні та за кордон.

Для відкриття поточного рахунку в Банку необхідно надати:

резидентам України:

  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків *;

* може не надаватись, якщо Клієнту такий документ не видавався у випадках, передбачених чинним законодавством України, або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Нерезидентам України:

  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує місце проживання або тимчасового перебування особи на території України;
  • у разі внеску готівкової іноземної валюти на рахунок — документ, що підтверджує джерело походження готівки.

Особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов’язана також подати до Банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю.

Особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов’язана також подати до Банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби.

До уваги клієнтів!

З 17 жовтня 2016 року ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  змінює умови обслуговування поточних рахунків фізичних осіб

Поточні рахунки фізичних осіб, по яким з дати укладення договору банківського рахунку / з моменту здійснення останньої операції по рахунку¹ не здійснювались операції протягом одного календарного року та у разі наявності залишку коштів на цих рахунках, Банк має право заблокувати.

Проценти за залишком коштів на заблокованому рахунку не нараховуються.
Заблокований рахунок закривається Банком у разі відсутності на ньому залишку коштів.  Банк стягує комісію за обслуговування неактивного (заблокованого з вказаних вище підстав) рахунка у розмірі, визначеному Тарифами Банку.

Банк не блокує поточні рахунки та не стягує комісію за обслуговування неактивних рахунків у разі, якщо поточні рахунки використовуються Клієнтом для отримання процентів за вкладом (депозитом) та/або повернення вкладу (депозиту), розміщеного у Банку; для сплати нарахованих процентів за отриманими в Банку кредитами; по яких є діючі розпорядження Клієнта на виконання Банком регулярних платежів та/або договірного списання з поточного рахунку, знаходяться під арештом, або кошти на яких перебувають в заставі Банку.
-----------------------------------------
¹ крім операцій зі сплати на рахунок Клієнта нарахованих Банком процентів на залишок коштів по цьому рахунку та/або операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, та/або списання комісії (за наявності) за обслуговування неактивного рахунка, визначеної Тарифами Банку, операції з переоцінки валютного залишку.

Пам'ятка клієнта

Тарифи

Правила користування рахунками

Роз’яснення клієнтам ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» щодо оподаткування нарахованих процентів по карткових рахунках.

Роз’яснення клієнтам КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК щодо особливостей здійснення фізичними особами банківських ( в т. ч. валютних) операцій та встановлених обмежень НБУ; оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, отриманих у вигляді процентів.

Інформація для клієнтів, які зареєстровані/постійно проживають на території ВЕЗ «Крим»


ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» інформує, що обслуговування поточних та депозитних рахунків здійснюється тільки з використанням паспортного документа.

Касові операції по рахункам фізичних осіб здійснюються:

  • при сумі касової операції до 20,0 тисяч гривень включно (або еквівалент в інших валютах) — безпосередньо у касового працівника;
  • при сумі касової операції понад 20,0 тисяч гривень (або еквівалент в інших валютах) необхідно звернутись до менеджера для оформлення касових документів.