Menu
EN
0 800 30 5555 For calls within Ukraine
0 800 30 5555 For calls within Ukraine
+38 044 495 22 77 For international calls
About Bank
i-Bank
Internet banking
Internet banking
private clients
Login Registration
corporate clients
Login Registration
Mastercard loyalty program
Gift catalog Mastercard

Аналітик Департаменту фінансових ризиків

Функціональні обов’язки:

  • Вимірювання, моніторинг та контроль фінансових (АЛМ) ризиків (валютного ризику, ризику ліквідності, ризику зміни процентної ставки, цінового), контроль показників LCR, NSFR, економічного капіталу, стрес-тестування ринкових ризиків;
  • Підготовка періодичної (щоденної, щомісячної, квартальної) звітності щодо вище зазначених ризиків, включаючи проведення її аналізу, прогнозів та пропозицій щодо обмеження / оптимізації розміру ризиків;
  • Аналіз фінансового стану страхових компаній та банків з метою встановлення лімітів та резервування відповідно;
  • Контроль розміру ризику за міжбанківськими операціями, розрахунок розміру резервів за ними, переоцінка та резервування цінних паперів, як за стандартами НБУ, так і МСФЗ;
  • Участь у проектах щодо покращення процесу управління фінансовими ризиками у Банку


Вимоги до кандидатів :

  • Вища економічна освіта;
  • Досвід роботи у банках не менше 3-х років у ризик-менеджменті (управління фінансовими ризиками, управління активами та пасивами), бажано в банках з іноземним капіталом;
  • Рівень володіння англійською мовою – вище середнього чи краще (обов’язково);
  • Досвідчений користувач ПК та пакету програм MS Office (MS Word, Excel, Access, Visio), обов’язково володіння навичками програмування на VBA на рівні досвідченого користувача
Sending CV
To attach a file:
Allowed to connect only: doc, docx, rtf, txt, odt, pdf (3 Mб max)
Customer questionnaire
Rate branch performance
How to add a card to Google Pay
Card to card transfers
Internet-banking «i-Bank»
Utility bills, recharge mobile phones
Credit calculator
Promo campaigns
Feedback
Request for statement
Request for GSM banking
Bonus Program MasterCard® Rewards